Da Qing lüli 大清律例 (1740)

條例/tiaoli 15

凡平時所戴暖帽、涼帽,親王世子、郡王長子、貝勒、貝子、入八分公,俱用紅寶石頂。未入八分公、固倫額駙、和碩公主額駙、民公侯伯、鎮國將軍、和碩額駙、及一品大臣,俱用珊瑚頂。輔國將軍及二品官,俱用起花珊瑚頂。奉國將軍及三品官,俱用藍寶石頂,及藍色明玻璃。奉恩將軍及四品官,俱用青金石頂及藍色涅玻璃。五品官,用水晶頂及白色明玻璃。六品官,用硨磲頂及白色涅玻璃。七品官,用素金頂。八品官,用起花金頂。九品官,用起花銀頂。未入流,與九品同。候補、候選,與現任同。凡九品之讀祝、贊禮、鳴贊、序班,俱用八品起花金頂。進士、舉人、貢生,俱用金頂。生員、監生,平時俱用銀頂。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname