Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡遇強盜,係親屬首告到官,審其聚眾不及十人,及止行劫一次者,依律免罪減等等項,擬斷發落。若聚眾至十人,及行劫累次者,係大功以上親屬告發,附近;小功以下親屬告發,邊衛。各充軍。其親屬本身被劫,因而告訴到官者,徑依親屬相盜律科罪,不在此例。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname