Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 3

一、大祀前三月,付犧牲所滌治如法。中祀,前三十日滌之。小祀,前十日滌之。大祭者,祭天地、太社、太稷也。廟享者,祭太廟、山陵也。中祀,如朝日、夕月、風雲、雷雨、嶽鎮、海瀆,及歷代帝王、先師、先農、旗纛等神。小祀,如諸神。唯帝王陵寢及孔子廟,則傳制特遣。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname