Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 185 | Sangzang 喪葬職官、庶民三月而葬

凡有尊卑喪之家,必須依禮定限安葬。若惑於風水,及託故停柩在家,經年暴露不葬者,杖八十。若棄毀死屍,又有本律。其從尊長遺言,將屍燒化,及棄置水中者,杖一百。從卑幼,並減二等。若亡歿遠方子孫,不能歸葬而燒化者,聽從其便。其居喪之家,修齋設醮,若男女混雜,所重在此,飲酒食肉者,家長杖八十;僧道同罪,還俗。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname