Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 207 | Shenbao junwu 申報軍務

凡將帥、參隨、總兵官征進,如總兵官分調攻取城寨,克平之後,隨將捷音差人飛報,一申總兵官,一行兵部,須將克捷事情另具奏本,實封御前。若賊人數多,出沒不常,如所領軍人不敷,須要速申總兵官添撥軍馬,設策勦捕。不速飛申者,從總兵官量事輕重治罪。至失悞軍機,自依常律。若有賊黨來降之人,將帥官即便送赴總兵官,轉達朝廷區處。其貪取來降人財物,因而殺傷其人,及中途逼勒逃竄者,斬監候。若無殺傷逼勒,止依嚇騙律斷。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname