Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、在京在外軍民人等,與朝貢外國人私通往來,投託撥置害人,因而透漏事情者,俱問發邊衛充軍;軍職,調邊衛,帶俸差操。通事並伴送人等,係軍職者,從軍職例;係文職者,革職為民。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname