Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、輪操官軍逃在京城內外潛住者,初犯打七十,再犯打一百,送操事例,發落官旗。無力納贖者,就在原問衙門單衣決打。若逃回原籍、原衛者,以越關論。其在逃三次者,不分革前革後,各免決打,納贖。京衛調外衛,外衛調邊衛,俱帶俸食糧差操。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname