Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、各鋪司兵若有無籍之徒,不容正身應當,用強包攬,多取工錢,致將公文稽遲沉匿等項,問罪,旗軍發邊衛,民并軍丁人等發附近,俱充軍。其提調官、該吏鋪長,各治以罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname