Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 3

一、各處水馬、驛遞、運所夫役、巡檢司弓兵,若有用強包攬,不容正身著役,多取工錢害人,攪擾衙門者,問罪,旗軍調發邊衛,民并軍丁人等發附近,俱充軍。其官吏通同縱容者,各治以違制罪。若不曾用強,多取工錢者,不在此例。多取工錢,問求索,計贓依不枉法論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname