Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡指稱勳戚文武大臣近侍官員、姻黨、族屬、家人名目,虛張聲勢,擾害經過軍衛有司、驛遞衙門,占宿公館,索取人夫、馬匹、車輛、財物等項,及奸徒詐稱勢要衙門,乘坐黑樓等船隻,懸掛牌面,希圖免稅,誆騙違法者,徒罪以上,俱於所犯地方枷號一箇月,發邊衛充軍;杖罪以下,枷號一箇月發落。索取財物,問求索。希圖免稅,問匿稅。誆騙違法,問詐。稱見任官家人,於所部內得財。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname