Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 258 | Chengchai zhuan guji ren 承差轉雇寄人

凡承差起解官物、囚徒、畜產,不親管送而雇人、寄人代領送者,杖六十。因而損失官物、畜產及失囚者,依律各從重論。損失重問損失,輕則仍科雇寄。受寄、受雇人各減承差人一等。其同差人自相替者、放者,各笞四十。取財者,承替、取放者,貼解之物,計贓以不枉法論。若事有損失,亦依損失官物及失囚律追斷,不在減等之限。若侵欺故縱,各依本律。替者有犯,管送人不知情不坐。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname