Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 302 | Gongjian shangren 弓箭傷人

凡故,非因事而故意之謂,向城市及有人居止宅舍放彈、射箭、投擲磚石者,雖不傷人,笞四十。傷人者,減凡鬬傷一等。雖至篤疾,不在斷付家產之限。因而致死者,杖一百、流三千里。若所傷係親屬,依名例律,本應重罪,而犯時不知者,依凡人論;本應輕者,聽從本法。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname