Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 328 | Ou qi qianfu zhi zi 毆妻前夫之子

凡毆妻前夫之子者,謂先曾同居,今不同居者,其毆傷、折傷,減凡人一等。同居者,又減一等。至死者,絞監候。若毆繼父者,亦謂先曾同居,今不同居者,杖六十、徒一年。折傷以上,加凡鬥傷一等。同居者,又加一等。至篤疾,罪止杖一百、流三千里,不加于死,仍給財產一半養贍。至死者,斬監候。其故殺及自來不曾同居者,不問父毆子、子毆父,各以凡人論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname