Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡假以建言為由,挾制官府,及將曖昧不明姦贓事情,污人名節,報復私讎者,俱問罪。文官革職為民,武官革職差操,旗軍人等發邊衛,民發附近,俱充軍。其有曾經法司并撫按等衙門問斷明白,意圖番異,輒於登聞鼓下及長安左右門等處,自刎自縊,撒潑喧呼者,拏送法司,追究教唆主使之人,從重問擬。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname