Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡將本狀用財雇寄與人,赴京奏訴者,并受雇受寄之人,屬軍衛者,發邊衛充軍;屬有司者,發邊外為民。其在京校尉、軍匠、舍餘人等,并各處因事至京人員,將原籍詞訟因便奏告者,各問罪,原詞俱立案不行。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname