Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 375 | Qinshu xiangjian 親屬相姦

凡姦同宗無服之親及無服親之妻者,各杖一百;強者,姦夫斬監候。姦內外緦麻以上親及緦麻以上親之妻,若妻前夫之女,同母異父姊妹者,各杖一百、徒三年;強者,姦夫斬監候。若姦從祖祖母、從祖祖姑、從祖伯叔母、從祖伯叔姑、從父姊妹、母之姊妹及兄弟妻、兄弟子妻者,姦夫、姦婦絞。惟從祖祖姑、出嫁從祖姑者,監候絞;強者,姦夫決斬。惟強姦小功再從姊妹、堂姪女、姪孫女、出嫁降服者,監候斬。若姦妻之親生母者,以緦麻親論之太輕,還比依伯叔父母、母之姊妹論。若姦父祖妾、伯叔母、姑、姊妹、子孫之婦、兄弟之女者,姦夫、姦婦斬;強者,姦夫決斬。凡姦前項親屬妾,各減一等;強者,絞監候。其婦女同坐、不同坐,及未成姦,媒合縱容等件,各詳載犯姦律。惟同宗姦生男女,不得混入宗譜,聽隨便安插。

條例/tiaoli 1

一、凡親屬犯姦至死罪者,若強姦未成,依律問罪,發邊衛充軍。

條例/tiaoli 2

一、凡犯姦內外緦麻以上親及緦麻以上親之妻,若妻前夫之女、同母異父姊妹者,依律擬罪,姦夫發附近衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname