Mongolian Code 1667

Article 3

γurban ere-tür nigen quyag emüske. aliba jüg-tür čerig mordabasu, quyar inu mordaqu, niγen-i inu gerte saγulγ-a. čerig-tür amalaγsan vang-ud ese mordabasu jaγun aduγu, [6a] jasaγ-un noyad, qusiγun-u tayiji, güng-üd bolbasu dalan aduγu, tayiji-nar bolbasu tabin aduγu abumu. aliba noyad qusiγuban abun bügüde ese mordabasu, čerig-ün jasaγ-iyar jasaγlamu. boljiyan-u γajar-a nigen qonuγ dutabasu, vang-ud bolbasu arban adaγu, jasaγ-un noyad, qusiγun-u tayiji, güng-üd bolbasu doluγan mori, tayiji nar bolbasu tabun mori, kedün qonuγ dutabasu qonuγ toγalan mön egüber toγalaju abumu.

[view entire text

Table of content

Index

personname

geoname