Mongolian Code 1789

Article 173 - 匪類發遺河南山東 (maγu samaγun-iyar yabuγsan arad-i qunan. šandung-dur čolegülküi anu)

乾隆二十八年十一月內,軍機大臣等遵旨會同刑部、理藩院議奏定例

一、官員、平人為匪,不可留於旗下者,俱連妻子、產畜發往河南山東,交驛站充當苦差。

tngri-yin tedkügsen-ü qorin naimaduγar on. ebül-ün dumdadu sar-a-dur jarliγ-i daγaju čirig-ün tuqai-yin sayid-ud sigükü yabudal-un yamun, γadaγadu mongγol-un törü-yi jasaqu yabudal-un yamun-u-luγ-a neyilejü kelelčeged ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, aliba tüsimel ba qaraču kümün maγu samaγun-iyar yabuju qusiγun-dur inu aγulju ülü boluγčid-i inu neyite em-e köbegüd ger. baraγ-a, mal-i selte-ber qunan, šandung-dur čölegüljü, örtegen-dür tusiyaju jobaqu alban-dur yabuγuluγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname