Mongolian Code 1789

Article 207 - 內扎薩克喀爾喀等處移覆土默特旗下咨文定限 (dotuγadu jasaγ qalq-a-nar-tur quγučaγ-a toγtaγaju tümed<)

乾隆三十八年正月,本院議覆綏遠城將軍容保等具奏定例

一、歸化成土默特地方之命盜案內,有關提扎薩克等旗下之人犯及咨查事故,並特令緝拿者,喀爾喀四愛曼定限六個月,內扎薩克各旗定限四個月。該扎薩克等,如逾限推諉,不將人犯解送,不即查覆案情,遲延日月者,由承辦官員申報該上司,即行指各參奏,報院嚴加查議。

tngri-yin tedkügsen-γučin naimaduγar on, qabur-un terigün sar-a- dur qoladakin amuriγuluγči qotan-u jangjun rungfu-nar-un ayiladqaγsan-i biden-nu yabudal-un yamun, ača dakin kelelčeged ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, köke qotan-u tümed γajar-un kümün-ü amin ba qalaγai qudal-un kereg-ün dotur-a qolbaγdaγsan jasaγ-ud-un qusiγun-u yalatu kümün-i abur-a odqu kereg-ün učir-yi bayičaγar-a odqu ba tusqayilan bariγulqui–dur qalq-a dörben ayimaγ-tur jirγuγan sar-a-yin quγučaγ-a dotuγadu jasaγ olan qusiγun-dur dörben sar-a-yin quγučaγ-a bolγ-a qariyatu jasaγ-ud kerber quγučaγ-a önggeretel-e siltaγlan tülkilejü yalatu kümün-i kürgegülkü ügei kereg učir-yi bayičaγaju qariγu yabuγulqu ügei sar-a-dur alγurlan udaγulqu anu bui bögesü küliyejü sidkegči tüsimed-ün γajar ača qariγu jakiruγči degedü tüsimed-tür medegüljü darui ner-e-yi jiγaju boruγusiyan ayiladqaju yabudal-un yamun-dur medegüljü čingalan bayičaγan kelelčegdün.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname