Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 163 | Hehe yuyao 合和御藥

凡合和御藥,誤不依對症本方,及封題錯誤,經手醫人,杖一百;料理揀擇不精者,杖六十。若造御膳誤犯食禁,廚子,杖一百。若飲食之物不潔淨者,杖八十;揀擇不精者,杖六十。御藥、御膳。不品嘗者,笞五十。監臨提調官,各減醫人、廚子罪二等。

若監臨提調官及廚子人等,誤將雜藥至造御膳處所者,杖一百。所將雜藥,就令自喫。御膳所廚子人等有犯,監臨提調官知而不奏者,門官及守衛官失於搜檢者,與犯人同罪,并臨時奏聞區處。

條例/tiaoli 1

醫官就內局修製藥餌,本院官診視,調服御藥,參看校同,會近臣就內局合藥,將藥貼連名封記,具本開寫本方藥性治症之法,於日月之下,醫官、近臣書名以進置簿書,進藥奏本既具,隨即附簿,年月下書名,近臣收掌,以憑稽考。煎調御藥,本院官與近臣監視。二服合為一服,俟熟分為二器。其一器御醫先嘗,次院判,次近臣,其一器進御。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname