Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 29 Diansheng dingdi faqian [滇]省定地發遣

一、[雲南]徒罪人犯,發本省[多羅][松林]等十二驛擺站。罪重者,迤東各府人犯,擬發[諾鄧]等井煎鹽;迤西各府人犯,擬發[個舊]等廠熬鉛。流罪人犯,擬發[四川][廣東]二省安置。軍罪人犯,有「極邊」字樣者,擬充[廣西]都司;無「極邊」字樣者,擬充[貴州][新添][永寧]二衛守哨。其發遣人犯,年終造冊報部。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname