Mongolian Code 1789

Article 93 - 厄魯特土爾扈特杜爾伯特ögeled, torγud, dörbed,

乾隆五十一年四月二十二日,軍機大臣同刑部、理藩院議奏定例

一、嗣後,凡新降土爾扈特杜爾伯特厄魯特和碩特輝特烏梁海等蒙古偷竊馬牛駝只,數至十匹者,不分首從,均擬絞監候,秋審時,俱入情實。其一二匹至九匹者,仍照從前改定條例,不分首從,分別發遣。羊隻,仍以四羊作一牲畜治罪。俟二十餘年後,再行請旨,分別多寡,照現定條例辦理。

tngri-yin tedkügsen-ü tabin nigedüger on, jun-u terigün sar-a-yin qorin qoyar-a, čirig-ün tuqai-yin γajar-un sayid-ud sigükü yabudal-un yamun γadaγadu mongγul-un törü-yi jasaqu yabudal-un yamun-luγ-a qamtu neyilejü kelelčeged dakiju ayiladqaju toγtaγaγsan qauli.

nigen jüil, egüeče uruγsi alimad sin-e oruju iregsen torγud, dörbed, ögeled, qoošud, qoyid, uriyangqai terigüten mongγulčud mori, üker, temege-yi qolaγuγad mal-un toγ-a arban-dur kürbesü terigün des-i bodul ügegüy-e čöm köbčiden alaqu yal-a toγtaγad, gindan-dur qoriγad küliyelgejü, namur-un sigükü čаγ-tur čöm siltaγan ünen-dür bolγaγtun. nigen, qoyar mal-ača yisün mal-dur kürügsen anu bolbasu mön-kü urid qalaγad toγtaγaγsan qauli yosuγar terigün des-i bodul ügegüy-e ilγan salγaju čölegtün. qoni bolbasu mön-kü dörben qoni-yi nigen mal bolγaju yal-a torγaγtun. qorin ülegüü jil boluγsan-u qoyin-a basa jarliγ-i γuyuju edüge toγtaγaγsan olan čöken-i ilγan, salγaju qauli yosuγar sidkegtün.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname