Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 392 | Qinshu xiangjian 親屬相姦 (Committing Fornication with Relatives)

凡姦同宗無服之親,及無服親之妻者,各杖一百。

若姦緦麻以上親,及緦麻以上親之妻,謂內外有服之親。若妻前夫之女,及同母異父姊妹者,各杖一百,徒三年;強者,斬。若姦從祖祖母、姑、從祖伯叔母、姑、從父姊妹、母之姊妹,及兄弟妻、兄弟子妻者,各絞;強者,斬。若姦父祖妾、伯叔母、姑、姊妹、子孫之婦、兄弟之女者,各斬。

妾,各減一等;強者,絞。謂強姦親屬妾者,該絞。

條例/tiaoli 1

一、凡親屬犯姦,至死罪者,若強姦未成,依律問罪,發邊衛充軍。軍

條例/tiaoli 2

一、凡犯姦內外緦麻以上親,及緦麻以上親之妻,若妻前夫之女、同母異父姊妹者,依律擬罪,姦夫發附近衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname