Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

條例/tiaoli 1

一、直省軍流遣犯及實發新疆,並由新疆條款改發内地人犯未起解者,十月至正月終,及六月,俱停其發遣。若已至中途,初冬十月,經過州縣照常接遞,至十一月初一日方准停遣,俟次年二月轉解。如遇六月,照前停遣。倘抵配不遠,并發往東南省分各項人犯,有情願前進赴配者,取具本犯確供,一體起解,並將不行停遣緣由,移咨前途接遞,仍報刑部。惟雲南省並無盛暑嚴寒,各省解往軍流遣犯,已入該省邊境者,不必停遣。其起解之時,有情願前進者,亦照解往東南省分之例辦理。其軍流遣犯在配脱逃,例應解回原配,及改調他省者,雖遇隆冬盛暑,不准停遣。其民人在外省犯徒,例應遞回原籍發配之犯,若離籍在一千里外者,時遇隆冬盛暑,亦准停解。其起解及接遞州縣,如有將應行停解之犯而不停解,及將不應停解之犯擅行停解者,均交吏部照例議處。按:例内“其”字太多,似應修改。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname