Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 269 | Gongshi yingxing jicheng 公事應行稽程 (Delaying Government Affairs That Should Be Carried Out)

凡公事有應起解官物、囚徒、畜產,差人管送而輙稽留,及事有期限而違者,一日笞二十,每三日加一等,罪止笞五十。若起解軍需,隨征供給而管送違限者,各加二等,罪止杖一百。以致臨敵缺乏,失誤軍機者,斬。若承差人誤不依題寫去處,錯去他所,以致違限者,減二等。事干軍務者,不減。若由公文題寫錯者,罪坐題寫之人,承差人不坐。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname