Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

條例/tiaoli 2

一、凡[遼東][宣府][大同][延綏][甯夏][甘肅][固原][偏頭]等關,[直隸][薊州][密雲]等處各沿邊地方,各該鎮守總兵、副叅、遊擊、守備、都司、衛所等官,但有科歛軍人財物及扣減月糧,計入己贓至三十兩以上,降一級,帶俸差操;百兩以上,降一級,改調煙瘴地面,帶俸差操;二百兩以上,照前調發,充軍;三百兩以上,亦照前調發,永遠充軍。其沿海地方有犯,亦照前例科斷。應改調及充軍者,俱發邊遠衛分。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname