Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

Sangfu zongzhi 喪服總制

斬衰,三年。用至麤麻布為之,不縫下邊。

齊衰,三年。杖期即一年、不杖期亦一年、五月、三月。用稍麤麻布為之,縫下邊。

大功,九月。用麤熟布為之。

小功,五月。用稍麤熟布為之。

緦麻,三月。用稍細熟布為之。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname