Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 11 | Fanzui de leijian 犯罪得累減

凡一人之身犯罪,其於律得應減者,若為從減,謂共犯罪,以造意者為首,隨從者減一等、自首減,謂犯法知人欲告而自首者,聽減二等、故失減,謂吏典故出人罪,放而還獲,止減一等;首領官不知情,以失論,失出減五等,比吏典又減一等,通減七等、公罪遞減之類,謂同僚犯公罪,失於入者,吏典減三等;若未決放,又減一等,通減四等;首領官減五等;佐貳官減六等;長官減七等之類,並得累已減而復減。如此之類,俱得累減科罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname