Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 34 | Shahai junren 殺害軍人

凡殺死正伍軍人者,依律處死,仍將正犯人餘丁抵數充軍。止終本身。所抵軍人死後,即於原被殺死軍人戶內勾補。

條例/tiaoli 1

一、凡謀故殺死總、小旗者,正犯抵死,旗役仍令本戶餘丁補當。若無本戶餘丁,勾取犯人戶內壯丁,抵充軍數。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname