Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 39 | Cheng chengyu chejia 稱乘輿車駕

律中所稱乘輿、車駕及御者,如御物、御膳所、御在所之類,自天子言之,而太皇太后、皇太后、皇后並同。稱制者,自聖旨言之,而太皇太后、皇太后、皇太子令並同。有犯毀失、盜詐及擅入者,皆一體科罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname