Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 4

一、文武官員軍民人等,有諳曉兵法,謀勇過人,弓馬熟閑者,並許保舉。試中者,無官授以冠帶,有官仍舊職,撥團營操練,聽調邊方。舉者就各邊操備,具有才兼文武,堪為大將,而恥於自進者,各舉所知。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname