Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、內府錢糧及內外倉場糧草各處軍需等項,不拘起運存留,但有包攬誆騙,銀一百兩、糧二百石以上,不行完納,事發問罪,責限三個月以里完納者,照常發落。過期不完者,儘其財產賠納,發邊衛充軍。經年不完者,仍枷號一個月,照前發遣各邊。武職主使家人、伴當、跟隨,交結人員,挾勢攬納作弊者,參問降二級,聽使之人仍照前例問發。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname