Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 4

一、在京刁徒、光棍,訪知鋪行,但與解戶交關價銀,輒便邀集黨類,數十為群,入門噪閙,指為攬納,捉要送官。其家畏懼罪名,厚賂買滅,所費錢物,出在解戶,以致錢糧累年不完。如有犯者,聽經該及緝事衙門拏送法司,查照打攪倉場事例發遣

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname