Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 134 | Qianliang huxiang juecha 錢糧互相覺察

凡倉庫、務場官吏、攢攔、庫子、斗級,皆得互相覺察。若知侵欺、盜用、借貸係官錢糧,已出倉庫,匿而不舉,及故縱者,並與犯人同罪,至死減一等。失覺察者,減三等,罪止杖一百。若官吏虛立文案,那移出納,及虛出通關,另有本律,其斗級、庫子、攔頭不知者,不坐。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname