Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 136 | Shouzhi qianliang ji shankai guanfeng 守支錢糧及擅開官封

凡倉庫官攢、斗級、庫子役滿,不得離去,得代所收錢糧官物,并令守支盡絕,若無短少,方許官攢給由,斗庫寧家。其有應合相沿交割之物,聽提調官吏,監臨盤點見數,不得指廒指庫交割,違者各杖一百。若倉庫所收官物有印封記,其主典不請元封官司閱視而擅開者,杖六十。其守支、盤點及擅開,各有侵盜等弊者,俱從重論,追賠入官。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname