Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡勢豪舉放私債,交通運糧官,挾勢擅拏官軍,綁打陵辱,強將官糧准還私債者,問罪,屬軍衛者,發邊衛充軍;屬有司者,發邊外為民。運糧官參究治罪。官糧與軍糧不同。官糧者,漕運赴京,上納正糧也。軍糧,行月二糧也。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname