Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 6

一、凡負欠私債,在京不赴法司,而赴別衙門,在外不赴軍衛有司,而越赴巡撫、巡按、三司官處各告理,及輒具本狀奏訴者,俱問罪,立案不行。若本京別衙門聽從施行者,一體參究,私債不追。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname