Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 167 | Hehe yuyao 合和御藥

凡合和御藥,誤不依對證本方,及封題錯誤,經手醫人杖一百。料理揀擇誤不精者,杖六十。若造御膳,誤犯食禁,廚子杖一百。若飲食之物不潔淨者,杖八十。揀擇不精者,杖六十。御藥、御膳不品嘗者,笞五十。監臨提調官,各減醫人、廚子罪二等。若監臨提調官及廚子人等,誤將雜藥至造御膳處所者,杖一百。所將雜藥,就令自喫。御膳房門官及守衛官失於搜檢者,與犯人同罪,並臨時奏聞區處。

條例/tiaoli 1

一、醫官就內局修制,本院官診視,調服御藥,參看校同,會近臣就內局合藥,將藥貼連名封記,具本開寫本方、藥性、治證之法,於日月之下,醫官近臣書名,以進置簿曆,用尚方司印,合縫進藥奏本。既具,隨即附簿年月下書名,近臣收掌,以憑稽考。煎調御藥,本院官與近臣監視,二服合為一服。俟熟,分為二器,其一器御醫先甞,次院判,次近臣,其一器進御。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname