Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 168 | Chengyu fuyu wu 乘輿服御物

凡乘輿服御物,主守之人收藏修整,不如法者,杖六十。進御差失者,進所不當進,笞四十。其車馬之屬不調習,駕馭之具不堅完者,杖八十。若主守之人將乘輿服御物私自借用,或轉借與人,及借之者,各杖一百、徒三年。若平時怠玩,不行看守棄毀者,罪亦如之。遺失及誤毀者,各減三等。若御幸舟船,誤不堅固者,工匠杖一百。若不整頓修飾,及在船篙棹之屬缺少者,杖六十,並罪坐所由經手造作之人,並主守之人,監臨、提調官各減工匠罪二等,並臨時奏聞區處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname