Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 201 | Chongtu yizhang 衝突儀仗

凡軍民之家縱放牲畜,若守衛不備,因而衝突儀仗者,守衛人杖八十。衝入皇城門內者,守衛人杖一百。其縱畜之家,并以不應事重論罪。

條例/tiaoli 1

一、聖駕出郊,衝突儀仗,妄行奏訴者,追究主使教唆捏寫本狀之人,俱問罪,各杖一百,發邊衛充軍。所奏情詞,不分虛實,立案不行。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname