Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 219 | Simai junqi 私賣軍器

凡軍人將自己關給衣甲、鎗刀、旗幟一應軍器,私下貨賣與常人者,杖一百,發邊遠充軍;軍官賣者,罪同,罷職,附近充軍。買者,笞四十。應禁其間有應禁軍器,民間不宜私有而買者,一件杖八十, 每一件加一等,罪止杖一百、流三千里,以私有論。所買軍器不論應禁與否,及所得價錢,并入官。軍官、軍人買者,勿論;賣者,仍坐罪,追價入官。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname