Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 221 | Sicang yingjin junqi 私藏應禁軍器

凡民間私有人馬甲、傍牌、火筒、火炮、旗纛、號帶之類應禁軍器者,一件杖八十,每一件加一等。私造者,加私有罪一等,各罪止杖一百、流三千里。非全成不堪用者,并勿論。許令納官。其弓、箭、鎗、刀、弩及魚叉、禾叉,不在禁限。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname