Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、州縣起解備用馬匹,各要經由該管官驗中起解。若有馬販交通官吏、醫獸人等兜攬作弊者,問罪,枷號一個月,發邊衛充軍。再犯、累犯者,枷號一個月,發極邊衛分充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname