Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 238 | Cheng guanchu jipo lingchuan 乘官畜脊破領穿

凡官馬、牛、駝、驘、驢乘駕不如法,而致脊破領穿,瘡圍繞三寸者,笞二十;五寸以上,笞五十,並坐乘駕之人。若牧養瘦者,計百頭為率,十頭瘦者,牧養人及群頭群副各笞二十,每十頭加一等,罪止杖一百。羊減三等。典牧所官,各隨所管群頭多少,通計科罪。太僕寺官,各減典牧所官罪三等。

條例/tiaoli 1

一、下班官軍,將原領馬匹兌與見操缺馬官軍,領騎喂養,若有擅騎回衛者,問罪,罰馬一匹,解兵部,給操。其原領馬匹倒失者,追賠。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname