Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 4

一、沿河一帶省親、省祭、丁憂起復,并陞除外任,及內外公差官員,若有乘坐馬快船隻一事、興販私鹽二事、起撥人夫三事,并帶去無籍之徒,辱罵鎖綁官吏,勒要銀兩者,巡撫、巡按、巡河、巡鹽、管河、管閘等官,就便拏問。干碍應奏官員,奏請提問。其軍衛有司、驛遞衙門,若有懼勢應付者,參究治罪。三事不備,不引此例。止犯一事,依本律論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname