Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 265 | Dao zhishu 盜制書

凡盜制書,若非御寶原書,止抄行者,以官文書論,及起馬御寶、聖旨、起船符驗者,皆斬,不分首從。盜各衙門官文書者,皆杖一百,刺字。若有所規避者,或侵盜錢糧,或受財買求之類,從重論。事干軍機之錢糧者,皆絞監候,不分首從

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname