Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡問白晝搶奪,要先明事犯根由,然後揆情剖決。在白晝為搶奪,在夜間為竊盜。在途截搶者,雖昏夜仍問搶奪,止去「白晝」二字。若搶奪不得財,及奪之物即還事主,俱問不應。如強割田禾,依搶奪科之。探知竊盜人財,而于中途搶去,問搶奪,係強盜贓,止問不應。若見分而奪,問盜後分贓。其親屬無搶奪之文,比依恐嚇科斷。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname