Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 422 | Duanzui yin lüling 斷罪引律令

官司斷罪,皆須具引律例,違者,如不具引,笞三十。若律有數事共一條,官司止引所犯罪者,聽。所犯之罪止合一事,聽其摘引一事以斷之。其特旨斷罪,臨時處治,不為定律者,不得引比為律。若輒引罪有出入者,以故失論。故行引比者,以故出入人全罪,及所增減坐之。失于引比者,以失出入人罪,減等坐之。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname