Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 323 | Tongxing qishu xiangou 同姓親屬相毆

凡同姓親屬相毆,雖五服已盡,而尊卑名分猶存者,尊長犯卑幼,減凡鬥一等。卑幼犯尊長,加一等,不加至死。至死者,無論尊卑、長幼,並以凡人論。鬥殺者,絞;故殺者,斬。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname