Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 377 | Nu ji gugongren jian jiazhang qi 奴及雇工人姦家長妻

凡奴及雇工人姦家長妻女者,各斬。若姦家長之期親,若期親之妻者,絞監候,婦女減一等。若姦家長之緦麻以上親,及緦麻以上親之妻者,各杖一百、流二千里;強者,斬監候。妾各減一等,強者,亦斬監候。軍伴、弓兵、門皂在官役使之人,俱作雇工人。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname